Живот със съдържание

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

В часа по философия професорът застана на катедрата, взе празен буркан от майонеза и го напълни с топки за голф. Попита студентите дали съдът е пълен. Те отговориха утвърдително. После професорът взе една кутия с камъчета и я изсипа в съда, разклати го леко и камъчетата се наместиха между топките за голф.

И отново попита студентите дали съдът е пълен. Те пак отговориха утвърдително.Сетне професорът взе кутия с пясък и я изсипа в съда. Естествено пясъкът запълни всичко. Той попита още веднъж дали съдът е пълен. Студентите отговориха с единодушно "да". Тогава професорът взе две кутии с бира от бюрото и изсипа съдържанието им в съда, което изпълни празното пространство сред песъчинките. Студентите се разсмяха.

- Сега - каза професорът, когато смехът утихна, - искам да ви кажа, че този съд представлява вашият живот. Топките за голф са важните неща във вашия живот - семейството, здравето, децата, приятелите, страстите и предпочитанията - все неща, които, ако загубите всичко друго и ви останат само те, животът ви ще бъде достатъчно пълен. Камъчетата са другите неща - работата, къщата, колата. Пясъкът е всичко останало - малките неща. Ако най-напред сложите пясъка в съда, няма да има място за камъчетата и топките за голф. Същото се случва и с живота. Ако губите времето и енергията си за дреболии, никога няма да имате място за нещата, които са важни за вас. Обръщайте внимание на нещата, които застрашават щастието ви. Играйте с децата си. Излезте с партньора си на вечеря. Винаги ще се намери време да изчистите къщата и подредите. Погрижете се най-напред за нещата, които наистина си заслужават. Подредете приоритетите си. Останалото е само пясък.

Една от студентките вдигна ръка и попита:

- А какъв беше смисълът на бирата?

- Радвам се, че ме попитахте. Исках просто да ви покажа, че няма значение колко пълен е животът ви, винаги ще се намери място и за две бири.