7 примера как да възпитаме в детето си самостоятелност

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
- Ами ако падна?
- ....Ами ако полетиш?

1 Пример. Създайте в дома си развиваща среда.

В своя дом детето трябва да се чувства уверено. Обезпечете безопастностността на своя дом, за да не крещите постоянно "Не пипай!". Нека детето без страх да изследва своя дом. В началният етап на своето развитие това е прекрасен стимул за развитие на самостоятелност.

2 Пример. Обучавайте чрез личен пример.

Покажете на детето как да извършва едно или друго действие, след това се опитайте внимателно да го накарате да го направи само. Не правете вие това, което детето може да направи само. Ако не може да се справи само, направете го заедно.

3 Пример. Бъдете търпеливи.

Бъдете търпеливи

Да, детето няма да се справи веднага само. Но непрекъснатите натяквания, подкани да побързва, възглсите: "Ти не можеш" ще охладят желанието му да прави самостоятелно каквото и да е.

4 пример. Отнесете се към детето с разбиране.

Отнесете се към детето с разбиране

Запомнете сами и го повтаряйте често и на детето, че да се греши е нормално, че всеки човек, който се учи на нещо, обезателно допуска грешки. Лошо е не да допуснеш грешка, а да не се опиташ да я поправиш.

5 пример. Давайте положителни примери.

Положителните примери

Ако пред очите на детето има красиви, ярки примери на самостоятелни, успешни деца, то непременно ще поиска да бъде като тях.

6 пример. Определете сферите в които искате да се развива детето

Определете сферата на развитие на детето

Помислете в каква насока искате да подпомогнете развитието на детето си. Наблюдавайте го към какво проявява интерес или си направете програма за развитието му в определена област. Например, помислете какво искате да го научите през следващата една година и му поставяйте прости задачи в тази област. Искате детето ви да умее да сервира масата? Покажете му как да разполага салфетките и приборите и го накарайте то да ги сложи.

7 пример. Избягвайте свръхопеката на детето

Свръхопекка на децата

Не предпазвайте детето от проблемите: позволете му да се сблъска с отрицателните последици от своите действия. В противен случай в реалния свят то няма да може да вземе нито едно самостоятелно, информирано решение, осланяйки се на това, че "мама и татко все едно ще поправят всичко".

7 начина да възпитате самоувереност у детето си